Reference pro společnost ENRA SERVICES s.r.o.

16.07.2014 12:27
V rámci finanční úspory za dodávku a odběr zemního plynu pro můj rodinný dům, jsem se rozhodl změnit dodavatele plynu ze společnosti  RWE Energie, a.s. na společnost ENRA SERVICES s.r.o.
Proto jsem v červnu 2013 s novou společností uzavřel smlouvou včetně plné moci pro všechny úkony vedoucí ke změně dodavatele.